Skip to main content

Popis kampaně


 • Milionový pes je kampaň organizace Pestrá – psí asistence, která se zabývá výcvikem asistenčních a vodicích psů pro lidi s různým postižením.
 • Milionový pes prezentuje důležitost asistenčních a vodicích psů v životě lidí s postižením.
 • Milionový pes upozorňuje na nerovnoprávnost asistenčních a vodicích psů.
 • Milionový pes deklaruje, že asistenční a vodicí pes snižuje závislost lidí s postižením na pomoci rodiny nebo osobních asistentů.
 • Milionový pes deklaruje, že 1 asistenční pes ušetří během své činnosti částku 1 milion Kč vynaloženou na osobní asistenci.

Iniciativa


 • Kampaň navazuje na petici organizace Pestrá – psí asistence, která v roce 2015 – 2016 upozorňovala na nerovnoprávnost lidí s různým postižením k jejich asistenčním psům.
 • Vodicí pes patří mezi „kompenzační pomůcky“, které proplácí stát dospělým lidem se zrakovým postižením.
 • Asistenční pes pomáhá dětem i dospělým, kteří mají tělesné, sluchové, záchvatové a kombinované postižení nebo dětem s poruchami autistického spektra.
 • Asistenční pes nepatří mezi „kompenzační“ pomůcky, stát na tyto psy nepřispívá.
 • Pestrá – psí asistence prosazuje, aby byl asistenční pes zakotven v zákoně, byl státem financován a měl stejná práva jako vodicí pes.

Fakta a argumentace


 • Lidé vlastnící asistenčního psa nemají stejná práva jako lidé s vodicím psem.
 • Člověk s postižením může být závislý na pomoci druhých lidí 24 hodin denně. Průměrně asistenční nebo vodicí pes nahradí svou pomocí člověka po dobu 4 hodin denně. Hodina osobní asistence stojí průměrně 130 Kč. Asistenční pes aktivně pomáhá okolo 8 let. To znamená, že asistenční pes ušetří za dobu 8 let finanční částku 1 milion Kč.
 • V letech 2015 – 2016 bylo vycvičeno 40 – 50 vodicích psů o celkových nákladech 9 milionů Kč.
 • V letech 2015 – 2016 bylo v celé ČR vycvičeno 30 – 40 asistenčních psů o celkových nákladech 6,5 milionů Kč.
 • Pokud bude stát platit výcvik vodicích i asistenčních psů, celkové náklady budou maximálně 16 milionů Kč.
 • Stát vydává ročně na kompenzační pomůcky 800 milionů, náklady navýšené o asistenční psy by vzrostly o necelé 1 %.
 • Ve světě je asistenční pes běžně uznávanou „kompenzační pomůckou“, kterou stát proplácí.
Responsive image

Vyvracíme mýty o asistenčních psech


 • Asistenční pes není robot ani chůva.
 • Asistenční pes ve výcviku nepatří do kotce, ale do přirozeného domácího prostředí.
 • Asistenční pes prožívá běžný život s člověkem, není to chudák.
 • Asistenční pes nemá smutné oči, ale soustředí se na práci.
 • Asistenčního psa můžou hladit cizí lidé, ale po dovolení páníčka.
 • Asistenční pes se necvičí drilem, ale s využitím pozitivní motivace a moderních kynologických metod a přístupů.
 • Asistenčním psem nemůže být každý pes.
 • Při výchově a výcviku přistupujeme individuálně k mentalitě a osobnosti psa.
 • Uvědomujeme si možnosti každého psa a dbáme na jeho welfare.
 • Asistenční pes nejde z ruky do ruky - chovatel, vychovatel, trenér i klient tvoří velkou rodinu psa.
 • Správně vedené canisterapeutické polohování není žádné týrání psa.
 • Asistenční pes nepracuje 24 hodin denně.
 • Asistenčního psa nemůže nahradit vyhřívaná dečka.
Responsive image

Co umí asistenční a vodicí pes?


Asistenční canisterapeutický pes pro děti s tělesným a kombinovaným postižením:

 • Pes asistuje dítěti i pečujícím osobám (podávání předmětů, otvírání dveří, pomoc při svlékání).
 • Pes provádí s dítětem pasivní polohování i aktivní canisterapii.
 • Pes je komunikační most mezi dítětem a jinými lidmi.
 • Pes dítě aktivizuje k různým činnostem dle individuálních potřeb.

Asistenční canisterapeutický pes pro dítě s PAS

 • Pes plní funkci průvodce, který umožňuje porozumět chaotickému světu, kterému dítě s PAS nerozumí.
 • Pes je komunikační most mezi dítětem a jinými lidmi.
 • Pes dokáže nacvičeným způsobem vytrhnout dítě z jeho stereotypního chování, které je mnohdy nežádoucí.

Asistenční pes pro osoby s tělesným postižením

Asistenční signální pes pro osoby se sluchovým postižením

 • Signální pes nahrazuje sluch a signalizuje různé zvuky.
 • Pes v označující dečce upozorňuje okolí na fakt, že doprovází neslyšící osobu.
 • Signální pes signalizuje budík, telefon, zvonek, volající osobu, pláč miminka, domácí spotřebiče či alarm, volání na člověka jménem, zvuk sanitky.

Asistenční signální pes pro osoby se záchvatovým onemocněním

 • Pes v označující dečce upozorňuje na fakt, že doprovází člověka s možnými atakami.
 • Přítomnost signálního psa zmírňuje stres člověka.
 • Signální pes přináší léky, přivádí pomoc, přináší telefon, zahřívá člověka při záchvatu, otvírá dveře a podává věci ze skříňky.
 • V případě přirozené empatie dokáže detekovat přicházející záchvat předem.

Vodicí pes pro osoby se zrakovým postižením

 • Vodicí pes pomáhá člověku s bezpečným pohybem na ulici.
 • Dovednosti vodicího psa zahrnují poslušnost, ovladatelnost a chování, dovednosti vodění, dovednosti při cestování, označování a bezpečné vyvedení z překážek.
Responsive image

Proč je potřebný zákon o asistenčních psech?


 • Asistenční pes nemá jasně legislativně vymezeno, kam může být vpuštěn.
 • Dochází k diskriminaci majitelů asistenčních psů.
 • Nejsou nastaveny zákonné standardy na výcvik asistenčních psů – může docházet k předávání nekvalitně vycvičených psů, kteří jsou pro klienta spíše přítěží než pomocí.
 • Nejsou nastaveny podmínky pro práci s klienty.
 • Není nastaveno financování této služby.
Responsive image